Purchasing

Zakupy
Storage

Magazynowanie
distribution

Dystrybucja

Supply logistics

Logistyka zaopatrzenia