Purchasing

Zakupy
Supply logistics

Logistyka zaopatrzenia
Storage

Magazynowanie

Distribution

Dystrybucja