Purchasing

Zakupy
Supply logistics

Logistyka zaopatrzenia
distribution

Dystrybucja

Storage

Magazynowanie