English in Automation

Język angielski 
w automatyce przemysłowej

POMIARY PRZEMYSŁOWE. TERMINOLOGIA 

Try this now! 

Come back to next pages.