Purchasing

ZAkupy
Storage

Magazynowanie
distribution

Dystrybucja

Supply logistics

Logistyka zaopatrzenia